Guillem Mercader Trejo

Hola. Durant 31 anys he estat al peu del canó de la informació local i comarcal, més de 15 com a director del Diari de Vilanova.